Show simple item record

dc.contributor.authorFuglerud, Kristin Skeide
dc.contributor.authorKjæret, Kristin
dc.contributor.authorTunold, Siv
dc.date.accessioned2021-03-16T07:45:59Z
dc.date.available2021-03-16T07:45:59Z
dc.date.created2020-03-31T11:59:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-539-0558-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733511
dc.description.abstractSynshemmede eldre er en gruppe med stor risiko for å oppleve ensomhet. Bruk av smartteknologi blant denne gruppen er lavere enn blant seende eldre, samtidig som nytten kan være større. Det å beherske smartteknologi kan bidra til økt egenmestring, økt mulighet for deltakelse i samfunnsliv og redusert ensomhet. Denne rapporten presenterer resultater fra iStøtet-prosjektet som ble gjennomført i 2019. Prosjektet har fokusert på tre hovedutfordringer a) hvordan nå de som er ensomme og motivere dem til å ta del i opplæring i smarttelefon, b) hvordan forbedre opplæringstilbudet i bruk av smarttelefon for synshemmede eldre og c) hvordan organisere veiledning og støtte i etterkant av opplæring. Kunnskapen som er generert gjennom prosjektet underbygger at opplæring av synshemmede eldre i bruk av smartteknologi er et viktig tiltak for å redusere ensomhet og livskvalitet, og fremme inkludering og likestilling i samfunnet. Det vil også bidra til økt bærekraft på lengre sikt ved at målgruppen kan få tilgang til en lang rekke apper og velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til økt mestring og selvstendighet. Videre er styrking av opplæringstilbudet for synshemmede eldre nødvendig for å oppfylle Norges menneskerettighetsforpliktelser i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og for å nå FNs bærekraftsmål der ingen utelates. Prosjektets hovedfunn er presentert i kuleform nedenfor. Et mål i prosjektet var å utarbeide en helhetlig modell som integrerer de tre elementene, nå ut til målgruppen, forbedret opplæring og støtte i etterkant. Et viktig funn i prosjektet er at organisering og opplæringen av synshemmede varierer mye innad i fylkene og at lovverket tolkes ulikt fra kommune til kommune. Det er behov for videre arbeid for å forstå årsakene til ulikhetene. Prosjektet har laget en tentativ modell, men vi ser ikke på vårt forslag til modell som en fasit, men mer som et utgangspunkt for videre diskusjon for et mer helhetlig og forbedret kommunalt tilbud. Prosjektet har benyttet og kombinert flere metoder for å generere kunnskap. Det er lagt vekt på medvirkning, erfaringsutveksling og diskusjon med relevante aktører både nasjonalt og lokalt. Vestfold fylke ble valgt som prøvedistrikt. Her har vi gjennomført flere dialogmøter med synskontakter, voksenopplæring, frivillighetssentral og frivillige organisasjoner. I tillegg har vi hatt en referansegruppe som har hatt et overordnet nasjonalt perspektiv. Videre har vi gjennomført en intervjuundersøkelse med fagpersoner fra tre fylker, Vestfold, Østfold og Møre og Romsdal. Prosjektet har gått gjennom nasjonale rapporter og internasjonal forskningslitteratur, og drevet utstrakt informasjonsarbeid. Sist, men ikke minst har prosjektet som en prøveordning, og med ekstra støtte fra Norges Blindeforbund, driftet en sentral telefontjeneste hvor synshemmede og deres støttepersoner kan få svar på ulike spørsmål rundt bruk av smartteknologi. I løpet av prøveperioden fra oktober til desember 2019 var det over 100 henvendelser, noe vi mener bekrefter behovet, også med tanke på at det tar tid å etablere og å gjøre en slik tjeneste kjent i målgruppen.Tjenesten videreføres inn i 2020 ved hjelp av en 8 ekstratildeling fra tilskuddsordningen. Denne tjenesten er et tilbud til de som allerede har fått opplæring, men som trenger hjelp for å komme videre. Hvordan nå de som er ensomme og motivere dem til å ta del i opplæring i smartteknologi
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Regnesentralen_US
dc.relation.ispartofReport at the Norwegian Computing Center
dc.relation.ispartofseriesReport at the Norwegian Computing Center;
dc.relation.urihttp://publications.nr.no/1585640846/Fuglerud-et-al_2020_iStoetet-prosjektrapport.pdf
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.titleiStøtet – IT-støtte for synshemmede eldreen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1804523
dc.source.issue1048en_US
dc.source.pagenumber40en_US
dc.relation.projectHelsedirektoratet: 17/5802-14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal