NR-rapporter er en rapportserie fra Norsk Regnesentral. Rapportene i serien er omfattende skriftlige arbeider som kan ha allmenn interesse. Rapportene kan være på norsk eller engelsk. Rapportserien er åpen, har ISBN-nr og ISSN: 0809-8492.

Recent Submissions

View more