• Categories of User Impairment 

   Halbach, Till; Simon-Liedtke, Joschua Thomas (Chapter, 2021)
  • Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport 

   Fuglerud, Kristin Skeide; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Halbach, Till; Kjæret, Kristin; Skråmestø, Eva Elida (Report at the Norwegian Computing Center;, Research report, 2023)
   Eldre personer med nedsatt syn opplever mer ensomhet enn andre og er mindre digitale. Det å være en del av informasjonssamfunnet gjennom å ha tilgang til og å kunne bruke digitale verktøy har betydning for den enkeltes ...
  • The Multi-Color Contrast Checker (M3C) 

   Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Halbach, Till (Chapter, 2023)
   Accessible and readable contrast of text and graphical elements is a key requirement of the universal design of digital interfaces for people with and without disabilities. Many manual and automatic tools have been developed ...
  • Remote Evaluation in Universal Design Using Video Conferencing Systems During the COVID-19 Pandemic 

   Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Bong, Way Kiat; Schulz, Trenton Wade; Fuglerud, Kristin Skeide (Chapter, 2021)
  • Se meg - hør meg 

   Torrado, Juan Carlos; Skeide Fuglerud, Kristin; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Haugan, Anne-Bjørg; Dale, Marianne; Wiborg, Berit Lilly; Andersen, Rita (Research report, 2024)
   Interesseorganisasjoner som jobber med tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelser, får mange tilbakemeldinger om negative opplevelser med reiselivet. Det er dessuten gjort lite forskning på dette temaet, og det ...
  • Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport 

   Fuglerud, Kristin Skeide; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Haugan, Anne Bjørg; Kaasa, Anette Schia; Wiborg, Berit Lilly; Andersen, Rita (Report at the Norwegian Computing Center;, Research report, 2023)
   Selv om det er økende oppmerksomhet om mulighetene som ligger i et mer inkluderende reiseliv, er det gjort svært lite forskning på metodikk for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i utviklingen av et inkluderende ...
  • Universally Designed Augmented Reality (AR) for the School of the Future 

   Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Halbach, Till (Chapter, 2023)
   Augmented Reality (AR), together with other technologies collectively referred to as eXtended Reality (XR), can offer opportunities in education for experiential learning and the visualization of abstract concepts. However, ...
  • Universally Designed Augmented Reality (AR) for the School of the Future 

   Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Halbach, Till (Chapter, 2023)
   Augmented Reality (AR), together with other technologies collectively referred to as eXtended Reality (XR), can offer opportunities in education for experiential learning and the visualization of abstract concepts. However, ...