NR-notater er Norsk Regnesentrals egen rapportserie for rapporter som sendes oppdragsgiver, resultater av vanlige NR-prosjekter, dokumentasjon av kode, artikler som sendes til tidsskrifter eller annet skriftlig materiale som vi ønsker å dokumentere at vi har gjort. NR-notater kan være åpne eller lukkede, og på norsk eller engelsk. Rapportserien har ikke ISSN- eller ISBN-nummer.

Recent Submissions