• Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport 

      Fuglerud, Kristin Skeide; Simon-Liedtke, Joschua Thomas; Haugan, Anne Bjørg; Kaasa, Anette Schia; Wiborg, Berit Lilly; Andersen, Rita (Report at the Norwegian Computing Center;, Research report, 2023)
      Selv om det er økende oppmerksomhet om mulighetene som ligger i et mer inkluderende reiseliv, er det gjort svært lite forskning på metodikk for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i utviklingen av et inkluderende ...