• Handlingsrom for et universelt utformet samfunn. Prosjektrapport 

      Dietz, Jan L. G.; Fuglerud, Kristin Skeide; Solheim, Ivar (Report at the Norwegian Computing Center;, Research report, 2016)
      Denne rapporten sammenfatter resultatene fra prosjektet “Handlingsrom for et universelt utformet samfunn”. Prosjektet, som er et av tiltakene i regjeringens nye handlingsplan for universell utforming, er blitt gjennomført ...