• The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results 

      Chiu, Mang Tik; Xingqiang, Xu; Wang, Kai; Hobbs, Jennifer; Hovakimyan, Naira; Huang, Thomas S.; Shi, Honghui; Wei, Yunchao; Huang, Zilong; Schwing, Alexander; Brunner, Robert; Dozier, Ivan; Dozier, Wyatt; Ghandilyan, Karen; Wilson, David; Park, Hyunseong; Kim, Junhee; Kim, Sungho; Liu, Qinghui; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Salberg, Arnt Børre; Barbosa, Alexandre; Trevisan, Rodrigo; Zhao, Bingchen; Yu, Shaozuo; Yang, Siwei; Wang, Yin; Sheng, Hao; Chen, Xiao; Su, Jingyi; Rajagopal, Ram; Ng, Andrew; Huynh, Van Thong; Kim, Soo-Hyung; Na, In-Seop; Baid, Ujjwal; Innani, Shubham; Dutande, Prasad; Baheti, Bhakti; Talbar, Sanjay; Tang, Jianyu (Chapter, 2020)